Ceglédbercel Község Honlapja
ma 2017. január 2., Ábel napja van
Főoldal »

Tájékoztató az Avar és kerti hulladék ártalmatlanításáról

Megjelent: 2015. március 9.; Utolsó frissítés: 2015. március 9.

Tájékoztatjuk a Tisztelet lakosságot, hogy a 2015. március 5-én hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014 (XII. 5.) BM rendelet (továbbiakban: OTSZ).

A külterületen vonatkozó tűzgyújtással kapcsolatosan az alábbi szabályzat az irányadó:

Az OTSZ 226. § (1) bekezdés szerint „Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.". A tűzvédelmi hatóság engedélyéhez a kérelmet legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig be kell nyújtani az engedélyező tűzvédelmi hatósághoz. Az irányított égetést az OTSZ 226., 227 §-ban foglaltak szerint lehet végrehajtani.

A belterületre vonatkozó tűzgyújtással kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk:

Az OTSZ 225. § (1) bekezdése előírja, hogy „Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.".

Ceglédbercel Község Önkormányzata Képviselőtestületének a helyi környezet és természetvédelméről szóló 13/2004. (VIII.11.) önkormányzati rendelet 4.§-a szabályozza az avar és kerti hulladék ártalmatlanítására vonatkozó szabályokat.

 III. fejezet
Levegőtisztaság-védelmi szabályozás
Avar és kerti hulladék ártalmatlanítására vonatkozó szabályok
4. § 

(1)    Avart és helyben keletkezett szerves kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad elégetni, ahol az égetés személyi biztonságot nem veszélyeztet, vagyoni és környezeti kárt nem okoz. Égetni csak úgy szabad, hogy a keletkező hő és füst a környéken lévő zöld növényeket, fát, bokrot ne károsítsa. Avart és helyben keletkezett szerves kerti hulladékot magánszemélyek csak saját telkükön égethetnek, közterületen nem.

(2)    Az égetést kizárólag 10. 00 és 18. 00 óra között lehet végezni hétköznap, valamint szombaton, szélcsendes időben. Ünnepnapokon és vasárnap avar és helyben keletkezett szerves kerti hulladék égetése tilos!

(3)    A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg az eloltható.

(4)    A tűz felügyeletét cselekvőképes, nagykorú személy(ek) köteles(ek) ellátni.

(5)    Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást meg kell szüntetni!

(6)    Az elégetendő avar és helyben keletkezett szerves kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot /műanyag, gumi, PVC, stb./. 

A jogszabály betartása mellett Ceglédbercel belterületén az avar és kerti hulladékok égetése engedélyezett. 

Polgármesteri hivatal 

Ceglédberceli hírek