Ceglédbercel Község Honlapja
ma 2017. január 2., Ábel napja van
Főoldal »

pályázat CÁMK Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtára intézményegység vezető munkakör betöltésére

Megjelent: 2015. április 20.; Utolsó frissítés: 2015. április 20.

Ceglédberceli Általános Művelődési Központ a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Ceglédbercel Általános Művelődési Központ Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtára Intézményegység-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre 2015. július 1-től 2020. június 30-ig szól.

A munkavégzés helye:
2737.Ceglédbercel, Pesti út 96.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Munkaköri feladatai ellátása mellett az intézményegység vezetése, teljes jogkörű képviselete, szakmai munkájának irányítása, munkáltatói jogkör gyakorlása.                     

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. Törvény, valamint a 150/1992.(XI.20) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •      felsőfokú iskolai végzettség, a 150/ 1992.(XI.20) Kormányrendelet 6/A. § (1), vagy a 6/B. § (1) bekezdéseiben előírt végzettség és szakképesítés;
  • a 150/ 1992.(XI.20) Kormányrendelet 6/G § (2) bekezdésében előírt államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam eredményes elvégzésének okirattal történő igazolása, vagy szándéknyilatkozat a megbízás kezdetétől számított két éven belüli elvégzéséről;
  • legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
  • kiemelkedő közművelődési tevékenység;
  • büntetlen előélet;
  • magyar állampolgárság;
  • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség;
  • magasabb vezetői beosztás ellátására szóló megbízást az kaphat, aki az intézményi munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe nevezhető ki.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
      Idegen-nyelv tudás;
     Számítógép felhasználói ismeretek;
     Konferencia és fesztivál szervezésben való jártasság, illetve gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz, (a pályázó pontos személyi és eddigi munkahelyei illetve munkakörei napra       pontos adatival)
 • a megbízás időtartamára vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzések és az intézmény vezetésére vonatkozó program;
 • képesítést, illetőleg végzettséget igazoló okiratok másolata,
 • az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzéséről szóló tanúsítvány, vagy az elvégzéséről szóló szándéknyilatkozat,
 • a szakmai gyakorlat meglétét igazoló munkaügyi okmányok másolata
 • 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázat tartalmát az elbírálásban részt vevő személyek megismerik;
 • nyilatkozat arról, hogy hozzájárul-e a nyílt ülés tárgyalásához.

 A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2015. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 22.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jaczina Zoltánné CÁMK Vezető nyújt, a 70/9344469 vagy 53/378-296 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a CÁMK címére történő megküldésével (2737.Ceglédbercel, Pesti út 103.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:, valamint a munkakör megnevezését: igazgató.
 • Személyesen 2737. Ceglédbercel, Pesti út 103.

Hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázókat a kinevezése, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott, a betöltendő munkakör feladatit érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, majd a pályázatokról a fenti szakbizottság véleményét mérlegelve CÁMK Igazgató-tanács dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • cegledbercel.hu - 2015. április 20.
 • Ceglédberceli Híradó
 • Közigállás

 A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.cegledbercel.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. április 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Ceglédberceli hírek