Ceglédbercel Község Honlapja
ma 2017. január 2., Ábel napja van
Főoldal » Önkormányzat » Költségvetési szervei » Általános Művelődési Központ » Eötvös József Általános Iskola »

Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye

Intézményvezetõ:

Dr Nagy Gáborné ÁMK igazgató
Telefonszám: 06-53/378-007
Fax: 06-53/378-007
E-mail: cbisk@t-online.hu
Cím: 2737 Ceglédbercel, Pesti út 160.

A község általános és zeneiskolája 2001 óta viseli Eötvös József író és politikus nevét.

Az oktatás két épületben zajlik a Petőfi utcai iskola 1895-ben, a Pesti úti 1929-ben épült. A tornaterem 1975-ben készült el a község lakóinak összefogásával, az új épületrészt 1979-ben adták át a tanulóknak.

A diákokat 28 pedagógus tanítja 8 évfolyamon, két párhuzamos osztályban. Az intézményben német nemzetiségi nyelvoktatás folyik, hagyományos nyelvoktató formában. A tanulók heti 5 órában sajátíthatják el a német nyelvet. A nemzetiségi nyelvoktatás része alsó tagozatban a néptánc-oktatás, a felső tagozatban nemzetiségi népismeret keretében ismerkednek a tanulók a népi hagyományokkal. A gyerekek szívesen viselik elődeik népviseletét és örömmel táncolják táncaikat.

A néptánccsoportok, az iskolai zenekar, énekkar műsorai színesítik az iskolai és községi rendezvényeket.

Az iskolában működik a napközi és a tanulószoba. A tantestület nagy hangsúlyt fektet a sajátos nevelési igényű tanulók ellátására és a tehetséggondozásra. Szakkörök, sportköri foglalkozások működnek, tantárgyi versenyekre készítjük fel tehetséges diákjainkat.

Számítástechnikai szaktantermünk jól felszerelt, ezen kívül tanárok és diákok számára hozzáférhető számítógépek üzemelnek az iskolában.

Iskolánk összetett intézmény, amelyben alapfokú művészetoktatást is igénybe vehetnek a tanulók. A zenei képzés keretében a gyerekek szolfézst tanulnak és zongorán, gitáron, hegedűn, furulyán, fuvolán, klarinéton, tenorkürtön, trombitán, harsonán és ütős hangszereken játszanak.

Hisszük és valljuk: "Csak boldog gyerekből lehet boldog felnőtt, és csak ezekből lehet boldog ország." (Kodály Zoltán)


Kérjük szavazzanak ránk!

Eötvös József Általános Iskola - 2011. június 7. Kérjük szavazzanak ránk!

A ceglédberceli iskola épülete ugyan megújult az elmúlt években, az udvar rendbetételére azonban már nem jutott forrás. A beadott pályázatunk célja, hogy a szabad területek parkosításával teljessé váljon az összkép és olyan környezetet jöjjön létre az ide járó gyermekek számára, ahová örömmel mennek, amire vigyáznak és szívesen részt vesznek további fejlesztésében.